مرور رده

php

توابع کاربردی پی اچ پی (Php) بخش سوم

ادامه معرفی توابع کاربردی زبان برنامه نویسی PHP توابع کاربا دیتابیس (mysql) تعداد رکورد ھای تحت تاثیر قرار گرفته در آخرین پرس و جوی انجام داده را می گیرد.کاربر فعال را در ارتباط جاری با بانک اطلاعاتی عوض می کند.تنظیمات کاراکتری…
ادامه مطلب ...

توابع کاربردی پی اچ پی (Php) بخش دوم

ادامه معرفی توابع کاربردی زبان برنامه نویسی PHP توابع کار با ارایه ھا این تابع یک متغیر را به عنوان ارگومنت دریافت می کند و بررسی می کند که ایا متغیر یک ارایه ھست یا نه.این تابع به عنوان ارگومنت یک ارایه را دریافت می نماید و کلید و…
ادامه مطلب ...

توابع کاربردی پی اچ پی (php) بخش اول

معرفی توابع کاربردی زبان برنامه نویسی PHP توابع و کلاس های از پیش تعریف شده هر زبان برنامه نویسی، قدرت و توانایی آن زبان را نمایان میکند. زبان قدرتمند تحت وب پی اچ پی با داشتن نزدیک به ۵۹۰۰ تابع از پیش تعریف شده یکی از قدرتمند ترین زبان…
ادامه مطلب ...