انواع پروتکل های شبکه و کارایی آنها

پروتکل چیست و مفهوم پروتکل در شبکه چیست؟

پروتکل به معنی مجموعه از قوانین و رویه ها برای برقراری ارتباط است .

پس با توجه به تعریف برای اینکه میزبان ها بتوانند با یکدیگر ارتباط شبکه ای برقرار کنند بایستی از یک سری قوانین و رویه ها پیروی کنند یا به عبارت دیگر همگی از یکسری قوانین و پروتکل های یکسان استفاده کنند. بنابراین اگر یک میزبان از نوع خاصی از پروتکل استفاده کند و میزبان دیگر از نوع دیگری از پروتکل استفاده کند , آنها قادر به صحبت کردن با یکدیگر نخواهند بود. در ادامه به توضیح یکمثال برای درک بهتر مفهوم پروتکل میپردازیم.

اگر شما به یک کشور خارجی سفر کنید , بایستی زبان مکالمه آنها را بلد باشید . در غیر اینصورت قادر به صحبت کردن با آنها نخواهید بود . البته شاید بتوانید با فراگیری زبان با آنها صحبت کنید ولی در صورتی که بخواهید به طور موثر در آن کشور زندگی کنید بایستی لباس و فرهنگ آن کشور را بیاموزید و از آن پیروی کنید . پروتکل نیز شامل قوانین و رویه هایی فرا گیر می باشد .

بعضی از پروتکل های رایج شبکه ای امروز به شرح زیر می باشد :

FTAM : پروتکل مدیریت و دسترسی انتقال فایل است.

FTP : پروتکل انتقال فایل در اینترنت است.

SMTP : پروتکل اینترنت برای انتقالات پست الکترونیکی است.

SNMP : پروتکل اینترنت برای نظارت بر شبکه ها و اجزای شبکه است.

Telnet : پروتکل اینترنت برای برقراری ارتباط با میزبان های راه دور و پردازش محلی داده ها است.

NCP : پروتکل هسته مرکزی میباشد.

UDP : پروتکل انتقال داده در شبکه میباشد و نامطمئن است.

DNS : پروتکلی است که به منظور ترجمه  اسامی کامپیوترهای میزبان و Domain به آدرس های IP کاربرد دارد.

TCP : از پروتکل TCP/IP برای ضمانت تحویل داده های متوالی استفاده میشود.

STP : قسمتی از پشته پروتکل IPX/SPX مربوط به شرکت Novell است.

NwLink : نسخه مایکروسافت IPX/SPX است.

ATP : پروتکل مبادلات Apple Talk است.

RIP : پروتکل مسیریابی مبتنی بر بردار-فاصله RFC اساس یک الگوریتم می باشد.

SLIP : پروتکلی که برای تبادل یک TCP/IP روی یک اتصال سریال می باشد مثل مودم.

PPP : پروتکلی بسیار پیشرفته تر از SLIP که برای اتصال سریال می باشد.

HTTP : پروتکلی که برای انتقال ابرمتن و صفحات وب در شبکه بکار می رود.

NEWS : پروتکلی برای انتقال است.

BGP : یک پروتکل دروازه خارجی مبتنی بر RFC است.

ARP : پروتکلی که برای شناسائی آدرس یک ایستگاه براساس آدرس IP بکار می رود.

DHCP : پروتکلی جهت تخصیص آدرس های IP بصورت پویا است.

IP : پروتکل اینترنت TCP/IP برای تعیین مسیر و ارسال بسته میباشد.

IPX : از رشته پروتکل IPX/SPX شرکت Novell برای تعیین مسیر و ارسال بسته استفاده میشود.

DDP : پروتکل حمل داده های Apple Talk است.

ICMP : پروتکلی برای گزارش خطاها بر روی اینترنت است.

Gopher : پروتکلی برای در اختیار قرار گذاشتن اطلاعات با استفاده از سیستمی از منوها، صفحات یا اتصالاتی به Telnet است.

NetBEUI : پروتکل گسترش یافته کاربر (NetBIOS (NetBIOS ، اعمال سطح پایین شبکه مثل با اشتراک گذاشتن فایلها و چاپگرها را انجام می دهد.

CSMA/CD : هنگامی که در شبکه تصادم داده ها بوجود آید، یک دوره تناوبی انتظار، جهت کاهش تصادم ها تحمیل می شود .

 

نوشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.