مرور برچسب

چک لیست امنیتی نرم افزار

۱۰ آسیب پذیری مهم در برنامه های وب (OWASP)

۱۰ آسیب پذیری مهم در برنامه های وب (OWASP) (Open Web Application Security Project (OWASP به سازمانها کمک می کند تا برنامه های کاربردی امن را توسعه دهند. آنها با استانداردها، ابزارهای رایگان و کنفرانس هایی که به سازمان ها ارائه میدهند باعث…
ادامه مطلب ...