مرور برچسب

پیاده سازی GRE

پیاده سازی GRE Tunnel درRouter

هدف از این آموزش یادگیری مفاهیم Tunneling در روتر و آشنایی با تانل  GRE Tunnel و همچنین پیاده سازی آن در محیط شبیه ساز PacketTracer  به صورت عملی و کاربردی می باشد. در فیلم آموزشی موجود صرفا فقط نحوه پیکربندی این پروتکل در یک سناریوی مربوط…
ادامه مطلب ...