مرور برچسب

پسورد ویندوز

حل مشکل پسورد ویندوز فراموش شده

روش های زیادی برای بازیابی رمز عبور ویندوز یا دور زدن آن وجود دارد. پسورد ویندوزها در فایلی با نام SAM ذخیره میشوند اما این فایل از طریق ابزارهای مختلف قابل دسترس و تغییر است. روش های زیادی برای دور زدن پسورد ویندوزها وجود دارد
ادامه مطلب ...