مرور برچسب

پاورشل

آشنایی با ابزار ویندوز پاورشل (PowerShell)

در شبکه های کامپیوتری برای انعطاف پذیری بیشتر هنگام کار با سیستم به صورت local یا از طریق remote ممکن است که بخواهید از ویندوز پاورشل استفاده کنید. ویندوز پاورشل یک پوسته از دستورات full-featured است که می توانید از دستورات Built-In به نام…
ادامه مطلب ...