مرور برچسب

خواندن و نوشتن نا متعارف

آسیب پذیری های مربوط به خواندن و نوشتن نامتعارف

خواندن و نوشتن دلخواه یعنی چه؟ این به معنی خواندن و یا نوشتن هر قسمتی از برنامه است که که غالبا توسط سازنده برنامه اجازه یا اختیار آن به ما داده نشده باشد. به عنوان مثال می توان به سرریز بافر، format string و خواندن یا نوشتن بر روی قسمت…
ادامه مطلب ...