مرور برچسب

حمله سایبری

مدل بلوغ شکار تهدید سایبری یا Cyber Threat Hunting Maturity Model چیست؟

امروزه بسیاری از سازمان ها به سرعت در حال کشف شکار تهدید یا تهدیدات سایبری یا اصطلاحاً Threat Hunting هستند، از این Threat Hunting گام بعدی در سیر تکالی Modern SOCها محسوب می شود اما در مورد چگونگی شروع به شکار تهدیداتی که سازمان ما را مورد…
ادامه مطلب ...