مرور برچسب

جمع آوری اطلاعات سایت

ابزاری برای جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات (information gathering) از سایت ها در عمل تست نفوذ، قبل از هر چیز نیازمند اطلاعاتی دقیق و کامل در ارتباط با هدف مورد نظر می باشیم که این مقوله با استفاده از ابزارهایی میسر می شود که یکی از این ابزار های مهم در زمینه وبسایت…
ادامه مطلب ...