مرور برچسب

تست نفوذ SCADA

بررسی امنیت سیستم های کنترل صنعتی SCADA

در حال حاضر بیشتر کشورها بر روی جنگ سایبری تمرکز دارند. جنگی که در آن تانک، توپ و تفنگ معنی ندارد. و فقط یک تیم هکر حرفه ای میخواهد تا بتوانند کل تجهیزات یک کشور را از کار بی اندازند که به مراتب میتواند خطرناک تر از هر گونه تفنگ و گلوله…
ادامه مطلب ...