مرور برچسب

تست نفوذ سیستم های کنترل صنعتی

بررسی امنیت سیستم های کنترل صنعتی SCADA

در حال حاضر بیشتر کشورها بر روی جنگ سایبری تمرکز دارند. جنگی که در آن تانک، توپ و تفنگ معنی ندارد. و فقط یک تیم هکر حرفه ای میخواهد تا بتوانند کل تجهیزات یک کشور را از کار بی اندازند که به مراتب میتواند خطرناک تر از هر گونه تفنگ و گلوله…
ادامه مطلب ...