مرور برچسب

تحقیق در مورد زبان اسمبلی

معرفی زبان اسمبلی و ابزارهای مرتبط

اسمبلی از نظر لغوی به معنای کنار هم چیدن یا گروه بندی است. همه ما میدانیم که کامپیوترها با صفر و یک ها یا همان سیگنال های دیجیتال کار می کنند، تصور اینکه تنها با داشتن دو حرف و اختیار چیدن و تکرار آنها بخواهیم یک برنامه بسازیم طاقت فرسا و…
ادامه مطلب ...