مرور برچسب

تجهیزات میکروتیک چطورنام گذاری می شوند؟

نام گذاری روترهای میکروتیک

روترهای میکروتیک بر اساس ویژگی های سخت افزاری که دارند نام گذاری می شوند که با استفاده از نام آن ها به راحتی میتوان فهمید که این دستگاه چه مشخصاتی دارد. به طور کلی میکروتیک به 4 دسته اصلی تقسیم می شود:
ادامه مطلب ...