مرور برچسب

اتک وکتور

منظور از اصطلاحات Safeguard و Attack Vector چیست؟

منظور از اصطلاحات Safeguard و Attack Vector چیست؟ اصطلاح Safeguard یا Countermeasure در واقع هر چیزی است که بتواند سطح vulnerabilityها یا آسیب پذیری ها را در شبکه کاهش دهد. به عبارت دیگر Safeguardها قصد دارند تا ریسک را در شبکه ها کاهش…
ادامه مطلب ...