هک و امنیت با پایتون جلسه ششم – ساخت ابزار Admin Finder

هک و امنیت با پایتون ساخت ابزار Admin Finder

ادمین فایندر چیست؟

بعد از انجام عملیات تست نفوذ یک وب سایت و دست یافتن به یوزر و پسورد ادمین، برای استفاده از این اطلاعات باید صفحه لاگین وب سایت را بدانیم تا از اطلاعات به دست آمده استفاده کنیم درصورت پیدا نکردن صفحه لاگین، اطلاعات به دست آمده هیچ ارزشی برای ما نخواهند داشت.

در ادامه با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون، ابزاری را طراحی خواهیم کرد که عمل پیدا کردن صفحه لاگین یک وبسایت را برای ما انجام میدهد. در این ابزار از کتاب خانه requests و webbrowser پایتون استفاده می کنیم.

#!/usr/bin/python
#pip install requests

import requests
import webbrowser

try:
	target = raw_input("Enter url > example www.google.com ")

	patch = ["user.php","login.php","admin1.php","wp-login.php","admin.php"]

	for i in patch:

		link = "http://" + target + "/" + i 

		re = requests.get(link)

		check = re.status_code

		if check == 200:
			print "[+] page login found >",link
			webbrowser.open(link)
		else:
			print "[-] not found ",link
except:
	print "plz check url or internet !!"

مشاهده ویدیو آموزشی مربوط به ساخت ابزار Admin Finder

نوشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.