هک و امنیت با پایتون جلسه هفتم– ساخت ابزار Port Scanner Tcp

هک و امنیت با پایتون ساخت ابزار Port Scanner Tcp

پورت اسکنر یک ابزار کاربردی است که برای شناسایی پورت های باز سرور یا میزبان طراحی شده است. چنین برنامه ای ممکن است توسط مدیران برای بررسی سیاست های امنیتی شبکه های خود و هکرها برای شناسایی سرویس های شبکه در یک میزبان و بهره برداری از آسیب پذیری ها استفاده شود.

اسکن پورت یا portcan فرآیندی است که درخواست های مشتری را به طیف وسیعی از آدرس های پورت سرور در یک میزبان ارسال می کند، با این هدف که بتواند پورت های باز را شناسایی کند.. اسکن پورت معمولا برای جستجوی یک سرویس خاص استفاده می شود، به عنوان مثال، یک ویروس مبتنی بر SQL ممکن است پورت های 1433 TCP را در یک سیستم گوش دهد.

در ادامه با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون، ابزاری را طراحی خواهیم کرد که عمل اسکن پورت های یک آیپی را برای ما انجام میدهد. در این ابزار از کتابخانه سوکت پایتون استفاده می کنیم.

from socket import *

try:
	host = raw_input("Enter Your target : ")

	range1 = input("Enter range1 port : ")
	range2 = input("Enter range2 port : ")

	for i in range(range1,range2):

		s = socket(AF_INET,SOCK_STREAM) 
		re = s.connect_ex((host,i))
		if re == 0:
			service = getservbyport(i)
			print "[+] port ",service,i,"open"
		else:
			print "[-] port ",i,"close "
except:
	print "[!] plz check host or internet !!"

مشاهده ویدیو آموزشی مربوط به ساخت ابزار Port ScannerTcp

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.