مرور رده

خاطرات یک هکر

خاطرات یک هکر (قسمت پنجم)

قسمت پنجم خاطرات یک هکر سلام و درود با قسمتی دیگر از خاطرات هکری در خدمت شما هستیم.در این بخش قرار یه سری خاطرات رو به صورت قسمت به قسمت برای شما تعریف کنیم که  که بیشتر جنبه آموزشی دارند. و بر اساس آنچه که در دنیای واقعی روی داده است…
ادامه مطلب ...

خاطرات یک هکر (قسمت چهارم)

خاطرات یک هکر (قسمت چهارم) سلام و درود با قسمتی دیگر از خاطرات هکری در خدمت شما هستیم.در این بخش قرار یه سری خاطرات رو به صورت قسمت به قسمت برای شما تعریف کنیم که بیشتر جنبه آموزشی دارند. و بر اساس آنچه که در دنیای واقعی روی داده است…
ادامه مطلب ...

خاطرات یک هکر (قسمت سوم)

سلام و درود با قسمتی دیگر از خاطرات هکری در خدمت شما هستیم.در این بخش قرار یه سری خاطرات رو به صورت قسمت به قسمت برای شما تعریف کنیم که  که بیشتر جنبه آموزشی دارند. و بر اساس آنچه که در دنیای واقعی روی داده است نوشته شده اند. موضوع این…
ادامه مطلب ...

خاطرات یک هکر (قسمت دوم)

خاطرات یک هکر (قسمت دوم) در این بخش یک سری خاطرات رو به صورت قسمت به قسمت برای شما تعریف میکنیم که بیشتر جنبه آموزشی دارند. و بر اساس آنچه که در دنیای واقعی روی داده است نوشته شده اند. موضوع این خاطرات در هر قسمت متفاوت خواهد بود.خاطره…
ادامه مطلب ...

خاطرات یک هکر (قسمت اول)

سلام و دروددر این بخش قرار یه سری خاطرات رو به صورت قسمت به قسمت برای شما تعریف کنیم که  که بیشتر جنبه آموزشی دارند. و بر اساس آنچه که در دنیای واقعی روی داده است نوشته شده اند. موضوع این خاطرات در هر قسمت متفاوت خواهد بود.-> یه…
ادامه مطلب ...