گواهینامه ها و آزمون های مباحث کامپیوتر

گواهینامه ها و آزمون های مربوط به مباحث کامپیوتر

با عرض سلام و درود خدمت کاربران عزیز در این پست تصمیم گرفتیم تمامی گواهینامه ها و آزمون های مباحث کامپیوتر را برای شما معرفی کنیم. برای مثال ما به گواهینامه ها و آزمون های مباحث شبکه، هک و امنیت، سیسکو، مایکروسافت و لینوکس اشاره خواهیم کرد.

گواهینامه های لینوکس

آزمون بین المللی REDHAT

 • (Red Hat Certified System Administrator (RHCSA
 • (Red Hat Certified Engineer (RHCE
 • (Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA
 • (Red Hat Certified Datacenter Specialist (RHCDS
 • (Red Hat Certified Security Specialist (RHCSS
 • (Red Hat Certified Architect (RHCA

آزمون بین المللی LPIC

 • Linux Essentials
 • (Junior Level Linux Certification (LPIC-1
 • (Advanced Level Linux Certification (LPIC-2
 • (Senior Level Linux Certification (LPIC-3

آزمون بین المللی Novell

 • Novell Certified Linux Engineer
 • Certified Linux Administrator
 • Certified Linux Desktop Administrator
 • Novell Certified Linux Professional

آزمون بین المللی ORACLE

 • (Oracle Solaris System Administrator (OCA
 • (Oracle Solaris System Administrator (OCP
 • (Oracle Solaris Network Administrator (OCE
 • (Oracle Solaris Security Administrator (OCE
 • (Oracle Solaris Cluster System Administrator (OCP
 • (Oracle Linux Administrator (OCA
 • Oracle Linux Certified Implementation Specialist
 • Managing Oracle on Linux Certified Expert

آزمون بین المللی IBM

 • IBM Certified Systems Expert – Enterprise Technical Support for AIX and Linux
 • IBM CSE – Virtualization Technical Support for AIX and Linux
 • IBM CSE – High Availability for AIX Technical Support and Administration
 • IBM Certified Operator – AIX Basic Operations
 • IBM Certified System Administrator – AIX

آزمون بین المللی HP

 • CSA – HP-UX
 • CSE – Specialty in High Availability – HP-UX
 • CSE – Specialty in Networking and Security – HP-UX
 • CSE – Specialty in Virtualization – HP-UX

آزمون بین المللی BSD

 • (BSD Associate (BSDA
 • (BSD Professional (BSDP

آزمون بین المللی GIAC

 • (GIAC Certified UNIX Security Administrator (GCUX

گواهینامه ها و آزمون های شبکه

 • (Juniper Networks Certified Internet Associate or Specialist (JNCIA/JNCIS
 • (Network+ (CompTIA
 • +CompTIA’s Security
 • (WCNA (Wireshark
 • (Cisco Certified Network Professional (CCNP
 • (Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE
 • (Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT
 • (Cisco Certified Network Associate Routing and Switching (CCNA R&S
 • (Cisco Certified Design Associate (CCDA
 • (Cisco Certified Network Associate Cloud (CCNA Cloud
 • (Cisco Certified Network Associate Data Center (CCNA Data Center
 • (VMware Certified Professional 6 – Network Virtualization (VCP6-NV
 • AWS Certified Solutions Architect

گواهینامه ها و دوره های هک و امنیت

 • دوره CISSP
 • دوره SysAdmin, Networking and Security از شرکت SANS
 • دوره هکر اخلاقی Certified Ethical Hacker – CEH از شرکت EC-Council
 • دوره هک و امنیت Offensive Security Certified Professional – OSCP
 • دوره امنیت Security CompTIA
 • دوره امنیت CopmTIA Security+
 • دوره امنیت CopmTIA Security+
 • دوره CREST
 • دوره Vendor-specific certifications
 • دوره Red Hat And Other Linux Security Certs

گواهینامه ها و دوره های مایکروسافت

 • Microsoft Technology Associate (MTA) – Entry level
  IT Infrastructure
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) – Associate level
  MCSA: Windows Server 2012
  MCSA: Windows Server 2008
 • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) – Expert level
  MCSE: Server Infrastructure

امیدوارم که نهایت استفاده رو کرده باشید و دیگر نام دوره ها برای شما مجهول نباشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.