علی احمدی

//قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد/ایمان به جز ازعشق علی پایه ندارد/گفتم بروم سایه لطفش بنشینم/گفتا که علی نور بود سایه ندارد// تقديم به اسدالله/امیرالمؤمنین/حیدر کرار (ع)
دکمه بازگشت به بالا