مدیریت فایل های فشرده در لینوکس

آموزش مدیریت فایل های فشرده در لینوکس

پسوند “tar” در لینوکس برای آرشیو است که توسط بسیاری از مدیران سیستم های لینوکس و یونیکس برای تهیه نسخه پشتیبان استفاده میشود. دستور tar به منظور جمع آوری فایلها و دایرکتوریها در فایل فشرده با نام تجاری tarball یا tar، gzip و bzip در لینوکس استفاده می شود.

انواع آرگومان های استفاده شده:

 • c – Creates a new .tar archive file.
 • v – Verbosely show the .tar file progress.
 • f – File name type of the archive file.
 • z –  create a compressed gzip archive file
 • x – extract a archive file.
 • t – viewing content of archive file.
 • j – filter archive through bzip2.
 • z – filter archive through gzip.
 • r – append or update files or directories to existing archive file.
 • W – Verify a archive file.
 • wildcards – Specify patterns in unix tar command.

استخراج محتویات فایل فشرده با فرمت tar

tar xf filename.tar

ساخت فایل فشرده با فرمت tar.gz

tar czf filename.tar.gz filename

استخراج محتویات فایل فشرده با فرمت tar.gz

tar xzf filename.tar.gz

ساخت فایل فشرده با فرمت gz

tar czf filename.gz filename

استخراج محتویات فایل فشرده با فرمت gz

tar xzf filename.gz

ساخت فایل فشرده با فرمت tar. bz2

tar cjf filename.tar.bz2 filename

استخراج محتویات فایل فشرده با فرمت tar.bz2

tar xjf filename.tar.bz2

استخراج فایل فشرده با فرمت rar

unrar e filename.rar

ساخت فایل فشرده با فرمت rar

rar a filename.rar filenam

استخراج محتویات فایل فشرده با فرمت zip

unzip filename.zip

ساخت فایل فشرده با فرمت zip

zip -r filename.zip filename

 

نوشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.